Geen traditionele projectleider

Afgelopen dagen heb ik mijn eerste ervaringen opgedaan met het werken volgens Agile/Scrum. Een geheel andere projectmethodiek dan bijvoorbeeld het traditionele Prince2. Geen traditionele projectleider meer, maar een zogenaamde Scrum Master. Geen uitgebreid plan van aanpak meer, maar een Project Backlog waarop alle te realiseren project onderdelen (user stories) staan. En tot slot is er een projectteam dat volledig beschikbaar is voor het project.

Het projectteam werkt in korte sprints van twee of vier weken. In zo’n sprint realiseer één of meerdere onderdelen van de Product Backlog. Wanneer een sprint klaar is, wordt er op basis van de Product Backlog de inhoud van de volgende sprint bepaald. Dit gebeurd tijdens de Sprint Planning, een sessie waarbij de verschillende onderdelen van de Product Backlog van punten worden voorzien. Deze punten geven de verhouding in zwaarte (niet in tijd) tussen alle verschillende werkzaamheden in een sprint weer. In het begin moet je inzicht krijgen in de hoeveelheid punten die het projectteam per sprint kan verwerken, maar na een aantal sprints is dit een vast gegeven. Het doel ik om een concreet resultaat per sprint te realiseren, zodat je elke sprint iets oplevert.

Mijn ervaring

De manier van werken past goed bij mij, want zelf ben ik iemand die graag samen met anderen aan de slag gaat. Ik heb van naturen geen ambities projectleider te worden van grote complexe projecten, al ben ik wel voorstander van een projectmatige aanpak. Ik houd wel van structuren, overzicht en daarmee duidelijkheid. Deze vind ik terug in de verschillende contact momenten, zoals de dagelijkse start van de dag (daily standup) en de momenten met de product owner.

De start van het project was de eerste sprintplanning, waarbij we user stories moesten uitwerken en voorzien van punten. Het blijkt soms best moeilijk te zijn om deze punten toe te kennen, omdat iedere functionaris dit toekent vanuit zijn of haar rol en expertise. Door de hoogste en laagste uitgedeelde punten te bespreken, krijg je inzicht in elkaars scores en kom je tot een eindscore. Het gebruik van een app als “Scrum Time – Planning Poker” is hierbij een handige manier om deze punten toe te kennen.

De eerste conclusies

We zijn net begonnen aan de twee sprint en hebben daarmee de Sprint Review en Sprint Perspective achter de rug. Tijdens de review kijk je terug op hetgeen het projectteam heeft kunnen opleveren, de zogenaamde kadootjes. Je presenteert deze aan de Product Owner en de stakeholders binnen de organisatie. Tijdens deze review werd bevestigd wat ik al ervaarde, dat we tijdens de eerste sprint al ontzettend veel werk hebben verzet.

Voor mij als Functioneel Beheerder ervaar ik dat het beschikbaar hebben van voldoende resources zeer effectief is voor het testen van een nieuwe release. Waar het in de normale beheer situatie meerdere weken doorlooptijd kent, waren we nu vier dagen klaar! Ik ga zeker kijken waar ik deze manier van werken vaker kan toepassen in mijn werk …